Medlemskab
Et medlemskab af Børsen Executive Club er personligt og kan ikke overdrages til eller deles med andre. Medlemskabet giver fri adgang til alle morgen- og aftenmøder i Børsen Executive Club. Medlemskabet er af 12 måneders varighed fra datoen for indmeldelse.

Betaling og fornyelse
Betalingsfristen for medlemsopkrævning er løbende måned plus 8 dage. Hvis betalingsfristen bliver overskredet, udsender vi en påmindelse om betaling tillagt et gebyr. Inden udløbet af et medlemskab udsender vi en opkrævning for den kommende periode; medlemskabet er således forudbetalt. Medlemskabet fornys automatisk.

Opsigelse
Medlemskabet forudbetales altid og løber, indtil det opsiges. Medlemskabet kan til enhver tid opsiges til udløb af den forudbetalte periode.

Tilmelding til Børsen Executive Club-møder
Tilmelding sker via invitationer, som udsendes løbende; hvis du oplever problemer med tilmeldingsprocessen, kontakt da bec@borsen.dk. Der gives ikke refusion ved manglende brug af medlemskab.

Afbud
Afbud til Børsen Executive Club-arrangementer skal ske til bec@borsen.dk.

Fortrydelse
Fortrydelsesfristen er 14 dage fra indmeldelse i Børsen Executive Club. Har medlemmet deltaget i et Børsen Executive Club-arrangement som del af medlemskabet, bortfalder fortrydelsesretten.

Permission
Ved indmeldelse i Børsen Executive Club accepterer medlemmet at kunne blive kontaktet elektronisk af Børsen i forbindelse med fremtidige Børsen Executive Club-arrangementer og Børsens øvrige relaterede arrangementer. Ved deltagelse i Børsen Executive Club-arrangementer og Børsen-konferencer accepterer medlemmet desuden, at information om navn, titel og virksomhed deles med de andre deltagere på konferencen.

Børsen tager forbehold for force majeure i forhold til de enkelte arrangementers gennemførelse.

Medlemsbetingelser

Copyright © 2019 Dagbladet Børsen A/S