Medlemskab 
Et medlemskab af Børsen Executive Club kræver abonnement på Børsen Executive. Børsen Executive giver fri adgang til alle morgenmøder i Børsen Executive Club, fuldt abonnement på Børsen og fri adgang til alt redaktionelt digitalt indhold samt fri adgang til alle Børsens Insights konferencer, dog ikke Børsen Impact. Du kan blive Børsen Executive-abonnent her. Medlemskabet er af 12 måneders varighed fra købsdatoen.

Betaling og fornyelse 
Betalingsfristen for medlemsopkrævning er 14 dage. Hvis betalingsfristen bliver overskredet, udsender vi en påmindelse om betaling. Inden udløbet af et medlemskab udsender vi en opkrævning for den kommende periode; medlemskabet er således forudbetalt. Medlemskabet fornys automatisk.

Opsigelse 
Medlemskabet forudbetales altid og løber, indtil det opsiges. Medlemskabet kan til enhver tid opsiges til udløb af den forudbetalte periode.

Tilmelding til Børsen Executive Club-møder 
Tilmelding sker via invitationer, som udsendes løbende; hvis du oplever problemer med tilmeldingsprocessen, kontakt da bec@borsen.dk. Der gives ikke refusion ved manglende brug af medlemskab.

Afbud 
Afbud til Børsen Executive Club-arrangementer skal ske til bec@borsen.dk.

Fortrydelse 
Fortrydelsesfristen er 14 dage fra indmeldelse i Børsen Executive Club. Har medlemmet deltaget i et Børsen Executive Club-arrangement som del af medlemskabet, bortfalder fortrydelsesretten.

Permission 
Ved indmeldelse i Børsen Executive Club accepterer medlemmet at kunne blive kontaktet elektronisk af Børsen i forbindelse med fremtidige Børsen Executive Club-arrangementer og Børsens øvrige relaterede arrangementer. Ved deltagelse i Børsen Executive Club-arrangementer og Børsen-konferencer accepterer medlemmet desuden, at information om navn, titel og virksomhed deles med de andre deltagere på konferencen.

Børsen tager forbehold for force majeure i forhold til de enkelte arrangementers gennemførelse.


Medlemsbetingelser

Copyright © 2020 Dagbladet Børsen A/S