Medlemsbetingelser

Medlemskab 
Et medlemskab af Børsen Executive Club er personligt og kan ikke overdrages til eller deles med andre. Medlemskabet giver fri adgang til alle morgen- og aftenmøder i Børsen Executive Club samt deltagelse på tre valgfrie Børsen-konferencer. Medlemskabet er af 12 måneders varighed fra datoen for indmeldelse.

Betaling og fornyelse 
Betalingsfristen for medlemsopkrævning er løbende måned plus 8 dage. Hvis betalingsfristen bliver overskredet, udsender vi en påmindelse om betaling tillagt et gebyr. Inden udløbet af et medlemskab udsender vi en opkrævning for den kommende periode; medlemskabet er således forudbetalt. Medlemskabet fornys automatisk.

Opsigelse 
Medlemskabet forudbetales altid og løber, indtil det opsiges. Medlemskabet kan til enhver tid opsiges til udløb af den forudbetalte periode.

Tilmelding til Børsen Executive Club-møder 
Tilmelding sker via invitationer, som udsendes løbende; hvis du oplever problemer med tilmeldingsprocessen, kontakt da bec@borsen.dk. Der gives ikke refusion ved manglende brug af medlemskab.

Afbud 
Afbud til Børsen Executive Club-arrangementer skal ske til bec@borsen.dk.

Fortrydelse 
Fortrydelsesfristen er 14 dage fra indmeldelse i Børsen Executive Club. Har medlemmet deltaget i et Børsen Executive Club-arrangement som del af medlemskabet, bortfalder fortrydelsesretten.

Permission 
Ved indmeldelse i Børsen Executive Club accepterer medlemmet at kunne blive kontaktet elektronisk af Børsen i forbindelse med fremtidige Børsen Executive Club-arrangementer og Børsens øvrige relaterede arrangementer. Ved deltagelse i Børsen Executive Club-arrangementer og Børsen-konferencer accepterer medlemmet desuden, at information om navn, titel og virksomhed deles med de andre deltagere på konferencen.

Børsen tager forbehold for force majeure i forhold til de enkelte arrangementers gennemførelse.