Børsens bestyrelsesuddannelse

Bliv stærkt rustet til at byde ind og skabe afgørende værdi i erhvervslivets øverste lag

Varighed: 7 dage
Næste opstart: 19. marts

København

Mød din hovedunderviser  

Lars Bo Hansen har i over 20 år rådgivet ledelser og bestyrelser om strategi og forretningsudvikling. Han har arbejdet i såvel store som mindre virksomheder – offentlige og private.

Han har skrevet ti bøger om strategi og ledelse og er bl.a. forfatter til bogen “Den aktive bestyrelse”, der udkom på Gyldendal Business i 2018. Bogen, der er i sit fjerde oplag, anvendes til bestyrelsesuddannelser flere andre steder end på Børsens Bestyrelsesuddannelse.

Dansk bestyrelsesuddannelse i særklasse

For at skabe værdi på en bestyrelsespost skal du have 100 pct. styr på, hvorfor en bestyrelse eksisterer, og hvad din rolle som bestyrelsesmedlem er. Der er mange skikke samt skrevne og uskrevne regler i danske bestyrelser, og det kan tage adskillige møder, før du føler dig sikker i bestyrelseslokalet. Det er synd. For når du er usikker på de små ting, så hæmmer det din evne til at tage stilling til de store ting. Med Børsens Bestyrelsesuddannelse får du alle forudsætninger for at kunne fokusere på de store ting, fordi vi også lærer dig det nødvendige om alle de små.

Et værdiskabende bestyrelsesmedlem formår at træde handlekraftigt i karakter med sine vurderinger, og kan samtidig anerkende andres. Børsens Bestyrelsesuddannelse er skabt til at gøre dig en værdifuld sparringspartner for direktionen og er et solidt fundament for din fremtidige bestyrelseskarriere. 

Herunder kan du læse, hvad den giver dig, og hvem den særligt er målrettet til.

På uddannelsen arbejder vi specifikt med følgende

Hvilken type bestyrelsesmedlem er du?

"Der bliver både inviteret klassiske og mere intuitive ledere; det er et bredt spektrum, og det sætter jeg pris på."

- Bine Soelberg, kreativ direktør, PLH Arkitekter A/S

Børsens bestyrelsesuddannelse

Tivoli Hotel & Congress Center
København

Varighed: 7 dage
jjjModul 1: d. 19. + 20. marts     Modul 2: d. 15., 16. + 17. april Modul 3: d. 28. + 29. maj

69.000 kr.

Bliv stærkt rustet til at skabe afgørende værdi i erhvervslivets øverste lag

Ekskl. moms

TILMELD DIG (UFORPLIGTENDE) UDDANNELSEN

MØD AMBITIØSE LIGESINDEDE PÅ

RESERVER DIN PLADS

Lars Bo Hansen, partner, Implement Consulting Group

En række erfarne gæsteundervisere sikrer, at du mærker ægte og praksisnære vindpust fra bestyrelseslokaler i det danske erhvervsliv

Hos Børsen Uddannelse har vi meget viden om det danske erhvervsliv. Vi har indsigt fra ledelsesgangene, som kun få kan matche, og det bringer vi selvfølgelig i anvendelse på uddannelsen.

Vi udnytter alle de kontakter vi har, til at bringe dig de mest relevante gæsteundervisere. Folk som kan bringe de ægte problemstillinger ind i forløbet, og som derved ikke kun inspirerer dig, men rent faktisk lærer dig, hvordan du arbejder professionelt og navigerer i et bestyrelseslokale.

De tre vigtigste opgaver for en bestyrelse er kontrol, udvikling og motivation. På Børsens Bestyrelsesuddannelse dykker vi særligt ned i disse tre områder, så værdien af uddannelsen kan implementeres med det samme du kommer tilbage til bestyrelseslokalet. Det er ved at dyrke bestyrelsens centrale opgaver, at du gennem forløbet får en støt stigende sikkerhed for, at du selv skaber værdi på en bestyrelsespost.

For at ruste dig til opgaven om virksomhedens kontrol, lærer du om finans og rapportering, risikovurdering, ansvar og jura. 

Udvikling handler om strategiudvikling og forretningsudvikling, og du får således en værdifuld rolle i forbindelse med virksomhedens fremtidige udvikling og strategier.

Den sidste opgave er samarbejdet med direktionen, som bestyrelsen har til opgave at motivere i den grundlæggende mission i almindelighed og hen imod de aftalte mål i særdeleshed.

Med Børsens Bestyrelsesuddannelse kan du:

Skabe værdi for den virksomhed du er sat til at hjælpe, fordi du med faglig tyngde kender din plads, din rolle og dit mandat til at byde ind

Støtte bestyrelsesformanden, så han eller hun får hele bestyrelsen til at skabe mere værdi, fordi du kender formandens rolle og ved, hvordan du støtter bedst muligt

Tage de første skridt på den rejse, der kan lede til en karriere som professionelt bestyrelsesmedlem

Undgå faldgruber

Det er af vores fejl, at vi lærer allermest. Du får på bestyrelsesuddannelsen fornøjelsen af at møde erfarne folk, der enten har begået fejlene selv – eller er toprådgivere for nogen, der har begået dem. Du får dermed forudsætningerne for på den ene side at undgå at gentage klassiske velkendte fejl og på den anden side træffe gode beslutninger i dit bestyrelsesarbejde.

Copyright © 2019 Dagbladet Børsen A/S 

BØRSEN UDDANNELSE

Om Børsen Uddannelse

Kontakt

Kurser

Uddannelsen er mest for erfarne ledere og erfaringstunge fagspecialister. Men en bestyrelse er ofte sammensat af flere forskellige bestyrelsesprofiler, og det er derfor relevant at spørge sig selv, hvilken type bestyrelsesmedlem man er og hvilken værdi man bibringer til helheden - for deri at finde forståelse for, hvad man i særdeleshed bidrager med.

Arketype 4 – Den skæve vinkel

Arketype 1 – Den klassiske

Arketype 2 – Den klassiske med et speciale

Arketype 3 – Den branchekendte

Det er en hæmsko, hvis alle i bestyrelsen er ens. Derfor er der plads til andre end de tre førnævnte. En del bestyrelser er f.eks. stiftet med et krav om minimum én medarbejderrepræsentant, hvilket er et godt eksempel på, at alle kan være med ved bordet – og uddannelsen her er til for at sikre, at alle også kan bidrage, når bestyrelsen sætter sig ved bordet. Denne fjerde arketype favner på alle måder diversitetspotentialet i bestyrelser. Du kan have et anderledes kulturelt ophav, et internationalt ophav eller blot være en alternativt tænkende type og stadig kunne stemple ind i en bestyrelse og skabe værdi.

Den tredje arketype ud af i alt fire er den brancheerfarne, som ikke stempler ind i bestyrelsen i kraft af sine lederevner, men i kraft af sit indgående kendskab til en specifik branche. Typisk den branche, som virksomheden befinder sig i, og som bestyrelsen har brug for at kende indgående. Mens de to førnævnte arketyper er hyppigt repræsenterede i danske bestyrelser, så er den tredje type sjældnere, men ikke mindre vigtig. Måske er det den mest oversete type, fordi værdiskabelsen i bestyrelsen i særlig grad kan ske som følge af godt branchekendskab.

De danske bestyrelser efterspørger erfaring og evnen til at træffe gode beslutninger. Erfaringen kan komme som generel ledelseserfaring. Derfor er uddannelsen oplagt til dig, som har et velpolstret CV i ledelsesretningen. Du har været direktør eller lignende med tilpas mange års erfaring til, at du som bestyrelsesmedlem kan agere sparring til en direktion i en virksomhed, der ikke er din egen.

Din ledelseserfaring behøver ikke komme fra virksomhedens midte med titlen adm. direktør på visitkortet. Den kan være i alle direktionsroller (økonomidirektør, marketingdirektør m.fl.) hvor du dermed kan bidrage værdiskabende i bestyrelsens sammensætning, fordi du er stærk i særligt en af de store klassiske siloer (finans, marketing, information, teknologi, drift).

Få et netværk i særklasse

På Børsens Bestyrelsesuddannelse kan du forvente at møde spændende medstuderende. Du kan også forvente, at uddannelsen er tilrettelagt med en mulighed for at danne stærke netværksmæssige relationer.

Tilmeld dig Børsens Bestyrelsesuddannelse

Har du spørgsmål, som efterlader dig i den sidste tvivl, så kontakt os på 32 14 32 32 eller uddannelse@borsen.dk – eller send os din tilmelding. Den er ikke forpligtende, og du kan altid stille spørgsmål i den efterfølgende velkomstdialog. Vi glæder os til at høre fra dig.

FORMÅL

EMNER

EKSTERNE INDLÆG

OMFANG

 • Fastlægge den optimale sammensætning af bestyrelsen i forhold til virksomhedens behov og strategiske kontekst
 • Konkret og praktisk. Giver overblik over (og anvender redskaber til optimering af) bestyrelsens
  arbejde
 • Fastlægge, hvordan bestyrelsen
  optimalt og mest værdiskabende
  anvender sin tid – der opdeles i
  de tre primære opgaver
 • Stil og tone i ledelse af bestyrelsestoppen 

 • Formandens rolle
   
 • Agendastyring 

 • Effektivitet –herunder teknologiske redskaber

 • Anvendelse af underudvalg

 • Børsnotering
 • Kontrolopgaven
  Såsom finans og rapportering,
  risikovurdering, ansvar og jura 


 • Udviklingsopgaven
  Såsom strategi, forretningsudvikling
  og drift 


 • Motivationsopgaven
  Over for direktionen samt
  successionsplanlægning mv.
 • Det optimale kompetencemiks

 • Sikring af diversitet i bestyrelsen

 • Evaluering af bestyrelsen

 • Internationale medlemmer af bestyrelsen
 • Executive Search med erfaring fra
  bestyrelsesevaluering


 • Bestyrelsesformand (m/k): om
  kompetencemiks og udskiftning


 • Erfaren bestyrelsesformand (m/k)
  fra offentlig virksomhed


 • Erfarent bestyrelsesmedlem: om
  diversitet i bestyrelsen
 • Revisor/erfarent revisionsudvalgsmedlem

 • Strategikonsulent med M&A-erfaring 

 • Ledelsescoach: om motivation 

 • Erfaren leder/formand: om motivation i team
 • Formand (m/k) fra mindre virksomhed (evt. ejerledet) 

 • Formand (m/k) fra børsnoteret
  virksomhed 


 • Erfaren bestyrelsesformand
  (m/k) fra offentlig virksomhed

• To dage fordelt på fire moduler

 • Tre dage fordelt på tre moduler
 • To dage fordelt på seks moduler

Her er den faglige opdeling af Børsens Bestyrelsesuddannelse, der skal sikre, at du efter forløbet er rustet til at byde aktivt ind og skabe værdi i erhvervslivets øverste lag.

BESTYRELSENS

SAMMENSÆTNING

BESTYRELSENS

ARBEJDE

BESTYRELSENS

OPGAVER